Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo

Sitemap

Home
Home
Producten
Wegmetingen
Wegoppervlakeigenschappen
Stroefheid en remweg
Textuur
Langsvlakheid
Spoorvorming
Rijcomfort
Trillingsoverlast
Rafeling
Verkeersgeluid
Markering
Constructie
Draagkracht weg
Draagkracht fundering
Draagkracht onderbouw
Laagdikte
Scheurvorming
Permanente vervorming en verdichting
Belasting op constructies
Verkeersbelasting
Milieu
Teer in asfalt (PAK)
PAK-detectie asfalt
Verontreiniging in fundering
Immobilisatie
Kwaliteitsbegeleiding
Kwaliteitsborging
Verificatieonderzoek
Technical Inspection Service (TIS/ViaQ)
Waterbouw: dijkbekledingen
Veiligheidstoetsing asfaltdijkbekledingen
Kwaliteitsbegeleiding dijkbekledingen
Materiaalonderzoek
Laboratoriumonderzoek eigenschappen
Standaard materiaalonderzoek
Asfalt
Toeslagmaterialen
Funderingen en ondergrond
Wegmarkeringen
Geschiktheid materialen
Nauwkeurigheid en precisie materiaalonderzoek
Kalibratie materiaalproeven
Ringonderzoek
Specialistisch materiaalonderzoek
Typeproef asfaltmengsels
Belgische asfaltmengsels
Werkvelden
De meerwaarde van Kiwa KOAC
Werkvelden
Wegen
Bedrijfsterreinen
Vliegvelden
Waterkeringen
Rail
Onze opdrachtgevers
Projecten
Referentieprojecten
Cursussen
Algemene informatie
Aanmelding en informatie
Groepskorting
Haal- en brengservice
Algemene voorwaarden
Cursusbeschrijvingen
Asfaltkunde Nederland
Basiscursus Asfalt Nederland
Basiscursus Asfalt België
Herontwerp asfaltwegen
Herkenning materialen
Moderne asfaltwegenbouw
Ontwerpfilosofieën
Onderhoudsmaatregelen en projectadvies
Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt
Toezicht met inzicht: asfalt en onderbouw
Visuele inspectie wegen
Visuele inspectie klein onderhoud en veiligheidsinspecties
Vervolgcursus Asfaltkunde Vlaanderen
Cursusagenda
Over Kiwa KOAC
Introductie
De organisatie
Historie
Vestigingen
Samenwerkingsverbanden
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Nieuwsbrief KOACtions
Aan- of afmelden nieuwsbrief
Werken bij Kiwa KOAC
Downloads
Contact
Carrière
Kiwa KOAC in het kort
Vacatureoverzicht
Stage en afstuderen
KOACademy
Arbeidsvoorwaarden Kiwa KOAC
Contact
Contactgegevens
Routebeschrijving Kiwa KOAC Apeldoorn
Routebeschrijving Kiwa KOAC Groningen
Routebeschrijving Kiwa KOAC Nieuwegein
Routebeschrijving Kiwa KOAC Vughtfoto pilon
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap