Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Weginfrastructuur

Aan de kwaliteit van het wegennetwerk kan de welvaart van een land herkend worden. Wegen zijn onmisbaar voor onze economische en sociale contacten. De weggebruiker moet er zeker van zijn dat hij hindervrij, comfortabel en veilig van de weg gebruik kan maken. De weginfrastructuur moet schadevrij transport van goederen mogelijk maken binnen een redelijk tijdsbestek. Omdat wegen, zeker in Nederland, vaak in gebieden liggen waar ook intensieve bebouwing aanwezig is, moet de overlast van de weg voor de omwonenden zo gering mogelijk zijn.
 
De wegbeheerder heeft de belangrijke taak het wegennet in stand te houden. Daarvoor heeft hij onder andere een weg nodig, die wat betreft gewenste prestaties, kosten en belasting voor het milieu in balans is.
Vervolgens moet de wegbeheerder een beeld hebben bij het verloop van de conditie van de infrastructuur om op het goede ogenblik de juiste maatregelen voor onderhoud en reconstructie uit te voeren. Kiwa KOAC ondersteunt wegbeheerders al meer dan 50 jaar bij deze activiteiten.
 
Kiwa KOAC heeft landelijk gezien de grootste groep wegbouwkundige adviseurs, meettechnici, inspecteurs en laboranten in dienst. Door onze omvang en onze jarenlange ervaring kunnen wij u op vrijwel alle vragen over weginfrastructuur van dienst zijn.

MEER WETEN?
foto
Advies

telefoon 088 - 5622672

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap