Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Vervolgcursus Asfaltkunde Vlaanderen

Samen bouwen aan een duurzame asfaltinfrastructuur

Duurzame wegenbouw start met een geschikte keuze van wegopbouw en materialen, aangepast aan het verwachte verkeer. Ook voor een asfaltverharding. Een geschikte keuze tussen verschillende materialen en mengsels is niet eenvoudig gezien vaak tegenstrijdigheden verbonden zijn aan gebruikerseisen en materiaaleigenschappen. Een voorbeeld: meer bitumen in het asfaltmengsel verhoogt de weerstand tegen watergevoeligheid maar leidt doorgaans tot verhoogde spoorvorming. Hoe wordt een standaardstructuur vormgegeven en zijn er alternatieven.
De vervolgcursus ‘Asfaltkunde’ geeft u houvast bij het maken van de juiste technische keuze binnen een steeds veranderende set van eisen. Tijdens de cursus wordt het hele traject doorlopen vanaf het niveau van eisen aan de wegconstructie als geheel tot op het niveau van grond- en bouwstoffen. De beslissende factoren die het gedrag van asfaltmengsels beïnvloeden komen aan de orde.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:  
•    relatie tussen functionele mengseleisen en bouwstofeigenschappen
•    wegoppervlak-eigenschappen, stroefheid, structuur en geluidreductie
•    relatie standaardstructuur - bouwklasse
•    volumetrie van asfaltmengsels
•    mechanica van de verhardingsconstructie en asfaltmengsels
•    schademechanismen zoals vermoeiing, vervorming en scheurgroei
•    mengselontwerpmethode
•    conventionele en gemodificeerde bitumina, schuimbitumen en additieven
•    interactie tussen mineraal aggregaat en bindmiddel

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
•    kunt u prestaties-eisen omzetten naar (gepaste) materiaaleisen;
•    ziet u het verband tussen de functie van de asfaltmengsels en de eisen aan mengselsamenstelling;
•    beschikt u over de benodigde asfalt-technologische kennis waarmee u in staat bent een optimale mengselsamenstelling te kiezen;
•    kent u het verband bouwklasse-standaardstructuur-materiaalkeuze.

Verwante cursussen
Basiscursus Asfalt België (najaar 2019, data volgen nog)

Voor wie bedoeld?
Bent u asfalttechnoloog of ontwerper van asfaltverhardingen, heeft u door ervaring of opleiding algemene kennis van asfaltmengsels en bent u werkzaam bij een asfaltverwerker, asfaltcentrale, overheid, ingenieursbureau, beheerder van bedrijfsterreinen of bij een kennisinstelling? Dan is deze cursus een prima keus.


Cursusnummer Locatie Datum Tijdstip

AV-19-01 Antwerpen Voorjaar 2019, data volgen nog 9.00 - 16.30 uur

 
MEER WETEN?
Wim Van den Bergh
Wim Van den Bergh
Coördinerend docent

 telefoon +32 48 67 98 686
e-mail


Christ van Gurp
Ties Joosten

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap