Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Nieuwsbrief KOACtions

Onze nieuwsbrief KOACtions verschijnt vier keer per jaar en wordt per mail toegestuurd. U treft op deze pagina alle artikelen aan die gepubliceerd zijn in onze nieuwsbrief.
Wilt u de KOACtions per mail ontvangen, meldt u dan hier aan.

Voor de complete teksten klikt u op de bijgevoegde links:

KOACtions #2 2018
Kiwa KOAC introduceert revolutionair nieuw meetsysteem
Vooraankondiging Technologendagen 2019
InfraTech Rotterdam en Infra Relatiedagen Hardenberg 2019
Contract KWS met labs Kiwa KOAC
Vernieuwde bedrijfsbrochure
Bedrijfssluiting feestdagen
KOACademy: cursuskalender 2019

KOACtions #1 2018
Restlevensduurbepaling Helders Zeewering
Contractondertekening draagkrachtmetingen Wallonië
Draagkrachtmetingen voor stabiele bouwwerken
Terugblik klantendagen 2018
Gisib gebruikersdag 2018
Labs Kiwa KOAC verrijken de rapporten
Cursusagenda KOACademy

KOACtions #3 2017
Mini-proefvak Kiwa KOAC erg gewild
Waarom asset management in havens?
Nieuwe ontwerpmethode voor funderingswapening onder wegen
Aanpak boomwortelschade, integraal beheer in praktijk
Vooraankondiging Technologendagen 2018
Dynamische wrijvingscoëfficiënt met de Tribometer
VCA certificaat voor Road Testing
Geïntegreerd werken met BOR en BGT
Kiwa KOAC op Infra Relatiedagen Hardenberg
IMBOR scan
Kiwa KOAC scoort wederom goed op klanttevredenheid
Nieuwe bedrijfsbrochure
Contract Kiwa KOAC en gemeente Zaanstad
Bedrijfssluiting feestdagen

KOACtions #2 2017
Kwaliteit van Kiwa KOAC naar Marokko
Obelix meets Asterix
Snel scan van asfaltlaagopbouw en teerhoudendheid
KOACademy in andere handen
Nieuwe funderingen voor sportvelden
Speurwerk wegfunderingen
Kiwa KOAC scoort goed op klanttevredenheid
Naamswijziging units Kiwa KOAC

KOACtions #1 2017
KOAC•NPC wordt Kiwa KOAC
De bever

KOACtions #4 2016
Bedrijfssluiting feestdagen
Funderingswapening met Accorder® 
Verstandig wegonderhoud voor weinig geld
IMBOR toegepast in de praktijk
InfraTech Rotterdam en Infra Relatiedagen Hardenberg
Vooraankondiging Technologendagen
Cursuskalender KOACademy

KOACtions #3 2016
Markering fietspaden Drenthe
Nieuwe unitmanager Keuringen
Kwaliteitsbegeleiding cementstabilisaties Waterschap Scheldestromen
Themadag Wegonderhoud Noord-Nederland
Onderzoek Continuïteit index natuursteen
Draagkracht funderingsmaterialen
Succesvolle samenwerking Kiwa Polymer institut en KOAC•NPC
Cursuskalender KOACademy

KOACtions #2 2016
Metingen verkeersveiligheid wegberm
Functionele eigenschappen schuimbitumenstabilisaat
Nieuwe ontwerpprocedure funderingswapening
KOACademy: cursussen najaar Nederland en België
KOAC•NPC Nieuwegein verhuisd!
Cursuskalender KOACademy

KOACtions #1 2016
KOAC•NPC als eerste geaccrediteerd voor PAK-onderzoek
KOAC•NPC in de toekomst
Veilige wegen met actuele beheerplannen
Cursus CROW publicatie 210: Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt
Inspectie werkzaamheden havendammen IJmuiden
Workshop standaard RAW bepalingen
Succesvolle Technologendagen 2016

KOACtions #4 2015
KOAC•NPC wenst u prettige feestdagen
Bedrijfssluiting feestdagen
Nieuwe opstelling bepaling volumebestendigheid
Presentatie Europese primeur SWF meetapparatuur
Infra Relatiedagen Hardenberg
Toepasbaarheid alternatieve ophoog- en aanvulmaterialen
Cursus duurzaamheid eindelijk van start
Cursuskalender KOACademy

KOACtions #3 2015
Coming soon: Nieuwe SWF stroefheidsmeetapparatuur
Asfalt op kunstwerken
Kwaliteitsbegeleiding aanleg Container Terminal Lomé (update 3)
Duurzame fundering van sportvelden
Beurzen najaar 2015
Cursuskalender KOACademy

KOACtions #2 2015
Bepaling conditie verharding Havenbedrijf Rotterdam
Slipweerstand elementenverhardingen
Duurzaam wegonderhoud
Fietscomfortmetingen in Rotterdam
EMVI, de beste keuze
Betononderzoek bij KOAC•NPC

KOACtions #1 2015
De intergraal adviseurs van KOAC•NPC
State of the art rapport open steenasfalt
LWD-metingen Windpark
Technologendagen 2015
Nieuwe cursusdata KOACademy
Bezoek Sluiskiltunnel met Jong KOAC•NPC

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap