Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Visuele inspectie klein onderhoud en veiligheidsinspecties (NL)

Voor de maatregel van morgen

De registratie van klein onderhoud gaat een steeds grotere rol spelen bij de visuele inspectie van wegen. Bij de inspectie voor klein onderhoud wordt gelet op ernstige schade die in kleine mate voorkomt, terwijl de reguliere globale visuele inspectie meer gericht is op de meerjarenplanning groot onderhoud. Naast de inspectie klein onderhoud worden ook regelmatig veiligheidsinspecties uitgevoerd. In deze inspectie worden specifiek de verkeersonveilige schades geregistreerd. Deze inspectie kan worden gecombineerd met de inspectie voor klein onderhoud.

In de cursus wordt aandacht besteed aan asfalt-, beton- en elementenverhardingen, waarbij ook fietspaden en trottoirs worden meegenomen.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • basiskennis schadebeelden, mogelijke oorzaken en toepasbare onderhoudsmaatregelen
 • systematiek klein-onderhoud-inspectie conform de CROW-publicatie 146
 • invloed van schadebeelden op verkeersveiligheid
 • aansprakelijkheid wegbeheerder en handelswijze bij onveilige situaties
 • inspectie in teamverband van wegvakken in en om de cursuslocatie
 • evaluatie van inspectieresultaten
 • aanduiden van afwijkingen in inspectiewijze en -resultaat
Leerdoelen
Na afloop van de cursus
 • heeft u inzicht in de inspectiemethodiek ten behoeve van klein onderhoud en verkeersveiligheid
 • heeft u inzicht in achtergronden en oorzaken van schade
 • heeft u inzicht in de relatie tussen schades en verkeersveiligheid
 • bent u in staat zelfstandig een visuele inspectie klein onderhoud uit te voeren
 • kunt u mogelijke onderhoudsmaatregelen benoemen
Verwante cursussen
Visuele inspectie wegen
Onderhoudsmaatregelen en projectadvies

Voor wie bedoeld?
De cursus is bedoeld om op de praktijk gericht kennis op te doen om wegen te kunnen beoordelen met het oog op het uitvoeren van klein onderhoud en verkeersveiligheid. De cursus is bedoeld voor medewerkers wegen bij rijk of provincie, of actief in 'integraal wijkbeheer', maar ook voor medewerkers van aannemers en ingenieursbureaus die adviezen voor klein onderhoud geven, is deze cursus een goede keus.

Prijs

€ 1.224,00 (ex btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.
Het lesmateriaal wordt op de eerste cursusdag verstrekt. De CROW- publicatie is tegen meerprijs verkrijgbaar.

Overige informatie

Werk- en denkniveau MBO niveau 2
Aantal cursusdagen 2


Cursusnummer Locatie Datum Tijdstip

KO 19-01
KO 19-02
Apeldoorn
Apeldoorn
5 en 12 juni 2019
6 en 13 november 2019
09.00 - 16.30 uur
09.00 - 16.30 uur

Praktische informatie
In de cursus zit een praktijkgedeelte, waarbij u in teams een inspectie uitvoert. Voor de veiligheid van de weggebruiker en die van uzelf, bent u verplicht tijdens dit praktijkgedeelte een veiligheidsvest te dragen dat voldoet aan klasse 2 conform NEN-EN 471.

In verband met de indeling in inspectieteams willen wij graag weten wie wel en wie niet met een auto naar de cursus komt. Per 2 à 3 deelnemers is een auto nodig. In verband met de veiligheid wordt aanbevolen een ingeschakelde oranje zwaailamp op de auto's te voeren.Download hier uw inschrijfformulier:


 

MEER WETEN?

foto
Erik Stam

telefoon 088 - 562 25 09

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap