Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Ontwerpfilosofieën (NL)

Harde uitspraken met software

Een goed wegontwerp voldoet aan een aantal eisen: het waarborgt langdurig hoge kwaliteit met daaraan gekoppeld lage beheersbare onderhoudskosten. Of een weg aan deze eisen voldoet, wordt vooral bepaald door keuzen die in de ontwerpfase zijn gemaakt. Ontwerpaspecten zoals zettingsverwachtingen, verkeersintensiteit, toegankelijkheid tot nutsvoorzieningen in de weg en materiaalgebruik zijn beslispunten in het ontwerpproces. Pas wanneer aan al deze aspecten voldoende aandacht is besteed, kan een doeltreffend en duurzaam wegontwerp worden opgesteld.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld: 
  • asfalt-, beton-, elementverhardingen
  • dimensionering wegverhardingen voor slappe ondergrond
  • randvoorwaarden en ontwerpcriteria bij ontwerp van wegverhardingen
  • materiaaleigenschappen en materiaal(her)gebruik
  • praktische toepassingen
  • gebruik van in Nederland gangbare ontwerpsoftware, o.a. OIA

Bij de behandeling van deze onderwerpen worden naast de theoretische achtergronden ook praktische uitwerkingen gepresenteerd. Aan het einde van elke cursusdag (behalve de laatste) wordt een opdracht uitgereikt die op de daarop volgende cursusdag wordt besproken.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus
  • kunt u een verharding voor wegen en terreinen dimensioneren
  • heeft u inzicht in materiaaleigenschappen en kenmerken van diverse wegbouwkundige materialen
  • heeft u leren werken met de meest gangbare ontwerpsoftware
  • heeft u kennis van de voornaamste randvoorwaarden en criteria voor ontwerp van een wegverharding
Verwante cursussen
Moderne asfaltwegenbouw
Onderhoudsmaatregelen en projectadvies

Voor wie bedoeld
?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven, die belast zijn met de voorbereiding of uitvoering van nieuwe wegbouwkundige projecten en onderhoudswerken. Ook voor docenten van onderwijsinstellingen is deze cursus zeer geschikt.

Prijs
€ 2.190,00 (ex btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.
Het lesmateriaal wordt op de eerste dag van de cursus verstrekt.

Overige informatie
Werk- en denkniveau: MBO niveau 4 + werkervaring
of HBO/TU opleiding
Aantal cursusdagen: 4


Cursusnummer Locatie Datum Tijdstip

OF-19-01   Inschrijven Apeldoorn 29 oktober & 5, 12, 19 november 2019 9.00 - 16.30 uur
 

Download hier uw inschrijfformulier:


 

MEER WETEN?

foto
Jacob Groenendijk

telefoon 088 - 562 25 28

e-mail

Martijn Schipper 125x139
Martijn Schipper

telefoon 088 - 562
2589
e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap