Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Basiscursus Asfalt België

Asfalt is een belangrijke en veelgebruikte verharding voor wegen. De kwaliteit en de duurzaamheid ervan vinden hun oorsprong vanaf de grondstof tot inzicht in de verwerking en de toepassing. Met andere woorden: vanaf de producent tot de ontwerper.

Daarom richt deze basiscursus zich op de praktische kennis van grondstoffen, productie en verwerking van asfalt en de relatie tussen de verschillende stappen in het asfaltproces. Op deze manier wordt inzicht verworven in het materiaal “asfalt” en in het juist selecteren van de verschillende types asfalt. De deelnemers leren de basiseigenschappen van asfalt kennen, hoe asfalt wordt geproduceerd, welke toepassingsmogelijkheden er bestaan en aan welke aspecten een bijzondere aandacht moet worden geschonken.

De cursus richt zich op de situatie in Vlaanderen. Daarom wordt elke fase getoetst aan de specificaties uit het Standaardbestek 250.

Tijdens elke module, die wordt gedoceerd door experten uit de sector, is voldoende tijd voor vragen van de deelnemers. Interactie, bijvoorbeeld een eigen ervaring, maakt de cursus boeiend voor elke participant. Een bezoek aan een asfaltinstallatie en een werf vullen deze cursus aan om ook de praktijk op te snuiven.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:
•    Inleiding in de asfaltwegenbouw
•    Mengselopbouw en grondstoffen
•    SB250 v3.1 nomenclatuur en toepassing van verschillende types asfalt
•    Productie van asfalt
•    Bezoek aan asfaltcentrale en werf
•    Controle en testmethodes van asfaltmengsels
•    Transport en verwerking van asfalt
•    Schade aan asfalt
•    Milieu implicaties van de asfaltproductie
•    Speciale toepassingen van asfalt in de wegenbouw (gekleurd asfalt, gefigureerd asfalt, combinatiedeklagen en scheurremmende lagen) 

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
•    bent u bekend met de basisbegrippen van asfalt, de productie, de verwerking en de toepassingsmogelijkheden van asfalt
•    bent u op de hoogte van de verschillende asfalttypes en innovaties in de asfaltsector
•    heeft u voldoende kennis om uw gesprekspartners op het gebied van asfalt deskundig te woord te staan
•    heeft u voldoende basis voor de vervolgcursus Asfaltverhardingen.

Verwante cursus
Vervolgcursus Asfaltverhardingen Vlaanderen www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rers/activities/vav/

Voor wie bedoeld?
De basiscursus richt zich tot beginnende ingenieurs, technici, werfleiders en onderzoekers die geen of slechts weinig kennis hebben van asfalt en haar toepassingen.

Organisatie
De cursus wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, opleiding Bouwkunde Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde (EMIB) in samenwerking met Kiwa KOAC.

logo artesis

Locatie
Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, gebouw Z
Route:
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centrale-diensten/infrastructuur/gebouw-z/

Prijs
1.200,- (excl. BTW) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.

Cursusdata
7 Lesdagen 
  • Donderdagnamiddag 12.30 - 16.30 uur
  • 5, 19 september, 10, 17 oktober en 7, 14, 21 november 2019

Bezoek asfaltcentrale + werfbezoek

  • Donderdagvoormiddag 26 september 2019
  • Onder voorbehoud van weersomstandigheden



Cursusnummer Locatie Datum Tijdstip

BV-19-01 Inschrijven
Antwerpen
5, 19, 26 september, 10 en 17 oktober en
7, 14 en 21 november 2019
12.30 - 16.30 uur
09.00 - 12.00 uur

 

Download hier de cursusfolder:


 

MEER WETEN?

Wim Van den Bergh
Wim Van den Bergh
Coördinerend docent

 telefoon +32 48 67 98 686
e-mail


Christ van Gurp
Ties Joosten

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap