Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Basiscursus Asfalt Nederland

Definitie van asfalt

Asfaltverhardingen maken 80% uit van het wegennet in Nederland. Iedereen die betrokken is bij wegenbouw heeft dus enige kennis over asfalt nodig. In deze cursus wordt het materiaal asfalt besproken van opbouw tot toepassing. De cursus richt zich op praktische kennis van de grondstoffen, de productie en de verwerking van asfalt, maar gaat ook in op de ondergrond en fundering. Naast de basisbegrippen worden ook de toepassingsmogelijkheden van asfalt besproken en aan welke aspecten bijzondere aandacht moet worden geschonken. De cursus gaat in op de Nederlandse regelgeving en asfaltmengsels.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • basisbegrippen wegenbouw, ondergrond en fundering
  • grondstoffen en productie van asfalt
  • asfalttypes, speciale mengsels
  • verwerking, toepassingsmogelijkheden en hergebruik van asfalt
  • kwaliteitscontrole
Leerdoelen
Na afloop van de cursus
  • bent u op de hoogte van de verschillende asfaltsoorten en -mengsels
  • bent u bekend met de productie, verwerking en toepassingsmogelijkheden van asfalt
  • heeft u voldoende kennis om uw gesprekspartners op het gebied van asfalt deskundig te woord te staan
Verwante cursus
Basiscursus asfalt België

Voor wie bedoeld?
Voor iedereen die geen wegbouwkundige of civieltechnische opleiding heeft, maar wel te maken heeft met asfaltwegenbouw.

Prijs
€ 1.181,00 (ex btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.
Het lesmateriaal wordt op de eerste dag van de cursus verstrekt.

Overige informatie
Werk- en denkniveau: MBO niveau 2
Aantal cursusdagen:  2


Cursusnummer Locatie Datum Tijdstip

BA-19-01  Inschrijven
BA-19-02  Inschrijven
Vught
Apeldoorn
12 en 26 maart 2019
3, 10 oktober 2019
9.00 - 16.30 uur
9.00 - 16.30 uur


Download hier uw inschrijfformulier:


 

MEER WETEN?

foto
Jacob Groenendijk

telefoon 088 - 562 25 28

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap