Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Algemene voorwaarden

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per mail worden doorgegeven.
  • Bij annulering meer dan 21 dagen voor aanvang van de cursus zijn administratiekosten van € 50,00 verschuldigd.
  • Bij annulering in de 21 dagen voor aanvang van de cursus is 60% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering op de cursusdag, of niet verschijnen op de cursus, is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij verhindering is men gerechtigd een plaatsvervanger uit dezelfde organisatie aan te wijzen.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt Kiwa KOAC zich het recht voor een cursus te annuleren. In dat geval, maar ook bij overtekening, worden deelnemers in eenzelfde cursus op (een) andere dag(en) geplaatst. Indien herplaatsing niet mogelijk is, zijn geen cursusgeld en geen administratiekosten verschuldigd.
Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, behoudt Kiwa KOAC zich het recht voor organisatorische of inhoudelijke wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.
Voor de cursussen, die door andere organisaties worden verzorgd, gelden de voorwaarden van de desbetreffende instelling.

Voorwaarden voor het verkrijgen van het bewijs van deelname
Het bewijs van deelname wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de financiële verplichtingen en wanneer de cursist voldoende present is geweest:
  • Drie dagen aanwezig in het geval van een vierdaagse cursus
  • Twee dagen aanwezig in het geval van een driedaagse cursus
  • Drie van de vier dagdelen aanwezig in het geval van een tweedaagse cursus
  • Volledige aanwezigheid op een cursus die één dag duurt
Aansprakelijkheid en auteursrecht
De lesstof wordt door Kiwa KOAC met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kiwa KOAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door de gebruiker wordt toegewezen aan de inhoud of presentatie van het lesmateriaal.
Het auteursrecht van de lesstof blijft berusten bij Kiwa KOAC. Dit houdt in dat reproductie alleen toegestaan is na schriftelijke toestemming van Kiwa KOAC.

Download hier uw inschrijfformulier:


 
of schrijf direct in:
MEER WETEN?

Christ van Gurp
Ties Joosten

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap