Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Aanmelding en informatie

Hoe geeft u zich op voor een cursus?
U kunt zich bij ons online aanmelden via de link op de pagina of op de cursusagenda. Meldt u zich liever schriftelijk aan, dan kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. Dit formulier kunt u per post of mail versturen. Aanmelden kan, zolang er plaats is, tot uiterlijk een week voor aanvang van de betreffende cursus. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Na definitieve plaatsing ontvangt u een factuur. De betaling dient vóór aanvang van de cursus op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Niet tijdige betaling kan leiden tot weigering van toelating tot de cursus. 

Groepskorting
Als u met meerdere personen van hetzelfde bedrijf deelneemt aan dezelfde cursus, komt u in aanmerking voor een groepskorting. Zie groepskorting voor de exacte regeling.
 
Bewijs van deelname of diploma?
Voor de cursussen die door Kiwa KOAC georganiseerd worden, ontvangen de deelnemers die alle dagen van een cursus hebben bijgewoond na afloop van de cursus een bewijs van deelname. Voor de cursussen die door anderen of in samenwerking met anderen worden georganiseerd, worden soms examens afgenomen. Dit geldt bijv. voor de cursus 'Visuele inspectie wegen', CROW organiseert hiervoor examens.

Cursuslocaties
De cursussen worden op verschillende locaties gegeven. Waar de cursus wordt gehouden, is per cursus bij de beschrijving aangegeven. U ontvangt circa twee weken voor het begin van de cursus een uitnodiging met nadere informatie.

Cursusdata
Bij elke cursus staan de cursusdata vermeld. Een totaaloverzicht van het cursusprogramma met data en locaties is te vinden in de cursusagenda. In de loop van het jaar kunnen hierin wijzigingen plaatsvinden. U wordt hierover geïnformeerd via onze website en via KOACademy news flash, ons informatiebulletin met de actualiteit op cursusgebied. Wanneer u zich al heeft aangemeld, wordt u natuurlijk ook persoonlijk ingelicht.

Vragen?
Heeft u vragen over aanmelding en betaling van cursussen of onze haal- en brengservice, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Voor vragen over het programma, inroosteringen en de inhoud van de cursussen neemt u contact op met de cursuscoördinator.

Secretariaat
Jenieta Ramcharan of Monique Zoet
tel. (088) 5622672
fax (088) 5622511
e-mailDownload hier uw inschrijfformulier:


 
of schrijf direct in:
MEER WETEN?

Christ van Gurp
Ties Joosten

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap