Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Geschiktheid materialen

Voor het ontwerp van een verharding van een weg of vliegveld, de opbouw van een waterkering, en veel andere constructies in de GWW-sector, wordt via berekeningen gezocht naar technisch mogelijke oplossingen. De toe te passen materialen worden gekarakteriseerd door diverse eigenschappen en het verloop hiervan in de tijd. Kiwa KOAC kan de meeste eigenschappen via experimenteel onderzoek bepalen. Een materiaal is geschikt voor een specifieke toepassing als het de juiste functionele eigenschappen vertoont en de belasting op de constructie gedurende de ontwerplevensduur voldoende kan weerstaan.

De eisen waaraan een materiaal moet voldoen zijn afgeleid uit constructieve en functionele eisen. Voorbeelden van deze laatste zijn vlakheid, berijdbaarheid, stroefheid, rolweerstand, geluidreductie, etc. Een materiaal kan voor een bepaalde toepassing de ene keer wel geschikt zijn, en de andere keer niet. Daarom is het noodzakelijk, voor iedere toepassing de relevante eisen vast te stellen. De gewenste toepassing is niet de enige grond, voor de bepaling van de geschiktheid van een materiaal. Heeft u bijvoorbeeld van een bepaald materiaal een grote voorraad, dan is het interessant om te weten wat daarvan toepassingsmogelijkheden zijn.

Onze ervaren adviseurs en onderzoekers kunnen u van advies dienen en ondersteunen bij het oplossen van uw vraagstuk op gebied van materialen, constructies en functionele eigenschappen. Zij kunnen u ook wegwijs maken in de wereld van de beoordelingsrichtlijnen.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail

Download hier onze certificaten en lijst
met proeven:foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap