Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Funderingen en ondergrond

De fundering is een van de belangrijkste constructielagen in een wegverharding en vormt een onmisbare schakel tussen de verhardingslagen van asfalt, beton of elementen en de ondergrond. Gepaste aandacht voor de keuze van het funderingsontwerp en de toe te passen funderingsmaterialen is meestal direct terug te zien in de kwaliteit van de verhardingsconstructie. De toenemende verkeersbelasting, zowel in voertuiggewicht als in intensiteit draagt ertoe bij dat de rol van de fundering steeds belangrijker wordt.

Stijfheid en weerstand tegen permanente vervorming zijn de twee belangrijkste eigenschappen van funderingen. Deze laatste grootheid wordt meestal indirect gemeten via bepaling van de dichtheid en verdichtingsgraad. Voor gebonden funderingen speelt de permanente vervorming vrijwel nooit een rol, maar zijn vooral aspecten als buigtreksterkte, breukrek en vermoeiingsterkte maatgevend.

Kiwa KOAC is volledig uitgerust om alle funderingsproeven uit te kunnen voeren. Natuurlijk horen proctorproef en CBR-proef tot onze standaardopstellingen. Voor grofkorrelige funderingsmaterialen zoals bomengranulaat hebben wij sinds kort een state-of-the-art testopstelling waarmee op betrouwbare wijze de stijfheidsmodulus van het materiaal in het laboratorium kan worden bepaald. Het voordeel van deze methode is dat de beproevingswijze ook in het veld kan worden uitgevoerd, waardoor laboratorium- en veldeigenschappen direct met elkaar vergelijkbaar zijn. Uiteraard worden nog tal van andere proeven regelmatig ingezet om eigenschappen op bouwstofniveau te bepalen. De bepaling van de korrelverdeling, korrelvorm (vlakheidsindex) en samenstelling zijn daarvan de meest voorkomende.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap