Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Toeslagmaterialen

Alle minerale materialen die in asfalt en beton worden toegepast, staan bekend onder de term toeslagmaterialen. Toeslagmaterialen worden meestal onderscheiden naar korrrelgrootte en herkomst. Grove mineralen, zoals grind en steenslag, worden gewonnen uit groeves of door baggerwerkzaamheden. Deze soorten mineralen staan bekend als primaire grondstoffen. Tegenwoordig worden steeds meer secundaire materialen als toeslagmateriaal toegepast. Secundaire materialen kunnen afkomstig zijn van het breken van brokken puin of uit industriële processen.

De eisen die aan een bepaald toeslagmateriaal moeten worden gesteld, zijn sterk afhankelijk van de toepassing waarin het materiaal wordt verwerkt. Onze laboratoria kunnen toeslagmaterialen op zeer veel eigenschappen onderzoeken. Materialen voor asfalt bekijken we onder andere op korrelgrootte en -vorm, op hardheid, polijstgetal, dichtheid en vorstbestendigheid. Ook voor toeslagmaterialen in beton kent Kiwa KOAC een dergelijk testtraject. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan bindingsverstorende aspecten. Zo kunnen organische stoffen zoals humuszuren op den duur de stabiliteit aantasten. Bepaalde chlorides versnellen het bindingsproces daarentegen juist.

Het bepalen van de eigenschappen en samenstelling van toeslagmaterialen is niet alleen een zaak voor producenten en leveranciers. Ook overheid, wegenbouwaannemers en ontwerpers hebben testresultaten nodig om te komen tot een kwalitatief goede weg. Momenteel keurt Kiwa KOAC 90% van het mineraal aggregaat, dat in Nederland in gebonden verhardingslagen wordt gebruikt wordt.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap