Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Asfalt

Sinds 2003 zijn er via CEN veel normen op de markt gebracht met proeven die speciaal voor de karakterisering van asfaltmengsels zijn ontworpen. De series NEN-EN 12697 bevatten meer dan vijftig van deze proeven. De belangrijkste testmethoden spelen een rol bij het typeonderzoek van asfaltmengsels. De typeproef omvat voor continu gegradeerde asfaltmengsels proeven op stijfheid, vermoeiing, vochtgevoeligheid en weerstand tegen permanente vervorming. Kiwa KOAC kan in haar laboratoria deze, maar ook vele andere, proeven uitvoeren.

Voordat een in het laboratorium vervaardigd asfaltmengsel kan worden beproefd moet het worden verdicht. Wij kunnen hiervoor in overleg met de opdrachtgever verschillende methoden kiezen: de slagverdichting met de traditionele Marshallhamer of de gyratorverdichting. Voor grote proefstukken maken wij gebruik van plaatverdichting. Bepaling van trek- en druksterktes, uitvoeren van wielspoorproeven hoort allemaal tot de mogelijkheden.

Uiteraard voert Kiwa KOAC het traditionele samenstellingsonderzoek uit, waarbij wordt bepaald wat de mengselsamenstelling is en de korrelverdeling van het mineraal aggregaat. Bepaling van holle ruimte, dichtheid mineraal aggregaat en verdichtingsgraad horen steevast tot de kern van deze beproevingsactiviteiten. Van (teruggewonnen) bitumen kunnen we niet alleen de traditionele eigenschappen als penetratie en temperatuur Ring & Kogel bepalen, maar ook de modernere proeven uitvoeren, zoals dynamische afschuifreometer en buigproefreometer.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Advies

telefoon 088 - 5622672

e-mail

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap