Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Kwaliteitsbegeleiding dijkbekledingen

De kwaliteit van de gebruikte materialen en de verdichting van asfaltdijkbekledingen van onze primaire waterkeringen leggen de basis voor een civieltechnisch duurzame constructie die lang bestand is tegen de invloeden van weer en golven. Een goede aanlegkwaliteit vraagt echter specialistische kennis en inzicht in welk niveau van integrale kwaliteitszorg in de toekomst haalbaar en gewenst is. Bij integraal beheer is overigens niet alleen de aanlegfase van belang maar is de gehele levenscyclus aan de orde.

Kiwa KOAC kan voor u de risico’s van standaard en innovatieve oplossingen in kaart brengen, dit in het kader van het toetsen op veiligheid van primaire waterkeringen. In dit proces worden ervaringen van verschillende beheerders en de invloed van het ontwerp op de kwaliteit meegenomen.

Kwaliteits-, keuring- en toezichtsplannen werken ondersteunend voor het realiseren van een goed presterende dijkbekleding. Wij zijn bekend met de invloed van contractvormen op de toetsmogelijkheden. Houdt de opdrachtgever toezicht? Welke rol speelt de bedrijfscontrole van de aannemer? Vindt er verificatieonderzoek plaats? Is er sprake van laagsgewijze oplevering of alleen een eindcontrole? Kortom allemaal zaken die behoorlijk complex kunnen zijn en die in de uitvoeringsfase hun impact kunnen hebben op de uiteindelijk kwaliteit van een asfaltdijkbekleding. Kiwa KOAC kan de eventuele zorgen die u hiervoor heeft echter wegnemen.


Nieuwsbericht maart 2013: Veiligheidstoetsingen op waterkeringen

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Arjan de Looff

telefoon 088 - 5622594

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap