Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

De organisatie

Kiwa KOAC verleent haar diensten vanuit een viertal units, namelijk: Advies, Road Testing, Keuringen (Laboratoria en Kwaliteitszorg) en KOACademy.

• Advies verricht studies en adviseert over wegoppervlakeigenschappen, constructies van wegen, bedrijfsverhardingen, waterkeringen en materialen.

• Keuringen - Kwaliteitszorg verzorgt kwaliteitsbegeleiding van werken in uitvoering.

• Road Testing beschikt over een uitgebreid arsenaal aan meetinstrumenten en meetvoertuigen om de draagkracht van wegconstructies en de functionele toestand van wegdekken vast te stellen.

• Voor kennisvermeerdering van iedereen in de wegenbouw worden korte doelgerichte cursussen aangeboden. Deze cursussen zijn samen met de interne opleidingen van Kiwa KOAC ondergebracht in KOACademy.

• Materiaalonderzoek wordt verricht in onze volledig ingerichte en gekwalificeerde laboratoria te Groningen en Vught. Wij zijn toegerust voor het uitvoeren van een scale aan verrichtingen voor wegenbouw, waterbouw railbouw, beton- en baksteentoepassingen, monsterneming en milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd in onze laboratoria. Daarnaast wordt specialistisch materiaal onderzoek uitgevoerd in onze laboratoria.

Kiwa KOAC is in Nederland de belangrijkste aanbieder van proeven en testen op het gebied van (wegen)bouwmaterialen. Wij kunnen van de meeste materialen de fysische, chemische en milieuhygiënische eigenschappen meten en de geschiktheid van een materiaal voor een toepassingsgebied bepalen. Wij kunnen standaardproeven uitvoeren maar ook op maat gemaakte dynamische proefopstellingen inrichten voor onder meer de typeproeven op asfaltmengsels, levensduurvoorspellingen, weerstand tegen permanente vervorming en scheurgevoeligheid.


Kiwa KOAC is RvA geaccrediteerd.
Wilt u meer weten over onze accreditaties?

Klik hier voor meer informatie:

MEER WETEN?

foto
Kiwa KOAC

telefoon 088 - 562 26 72 
e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap