Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Waterkeringen

Het merendeel van de Nederlandse primaire waterkeringen heeft een bekleding van asfalt. Deze dijkbekleding beschermt het eronder liggende grondlichaam tegen erosie door water, golfaanval en neerslag
Alle dijkbekledingen worden periodiek gemonitoord waarbij toetsing op de veiligheid een hoofdrol speelt.
 
Kiwa KOAC is actief in het onderzoek van asfaltdijkbekledingen en open steenasfalt, maar voert ook alle inspecties, metingen en analyses uit op dijkbekledingen. Allerlei soorten materiaalonderzoek zoals het keuren van breuksteen kan hiervan deel uit maken. Met onze kwaliteitszorg beogen wij de aanvangskwaliteit van het asfalt te optimaliseren omdat deze cruciaal blijkt te zijn voor het lange-termijngedrag van de dijkbekleding.
MEER WETEN?
foto
Advies

telefoon 088 - 5622672

e-mail

  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap