Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsverhardingen wijken af van wegverhardingen door een grotere verscheidenheid in gebruikerseisen en door de aard en grootte van belastingen. De gewenste bedrijfsverharding kan alleen worden gerealiseerd na het opstellen van een gedegen programma van eisen, waarin naast belastings- en gebruiksaspecten ook aandacht wordt geschonken aan inrichting, lay-out, vergunningen en milieuzaken.
 
Een goed ontwerp is maatwerk. Kiwa KOAC kan met specialistische programma's het effect van allerlei vormen van belastingconfiguraties onderzoeken. Daarnaast kunnen wij voor elk toepassingsgebied de maatgevende criteria opstellen. Door onze expertise in gedrag van constructies en materialen, kunnen wij voor onze opdrachtgevers mogelijke oplossingen met duurzame constructies en een hoge graad van beschikbaarheid inzichtelijk maken. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw bedrijfsprocessen ongehinderd doorgang kunnen vinden.
MEER WETEN?
foto
Advies

telefoon 088 - 5622672

e-mail

  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap