Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Wegen

Aan de kwaliteit van het wegennetwerk herkent men de welvaart van een land. Wegen zijn onmisbaar voor de economische en sociale contacten. De weggebruiker moet er zeker van zijn dat hij hindervrij, comfortabel en veilig van de weg gebruik kan maken. De weginfrastructuur moet schadevrij transport van goederen mogelijk maken binnen een redelijk tijdsbestek. Omdat wegen, zeker in Nederland, vaak in gebieden liggen waar ook intensieve bebouwing aanwezig is, moet de overlast van de weg voor de omwonenden zo gering mogelijk zijn.
 
Kiwa KOAC heeft landelijk gezien de grootste groep wegbouwkundige adviseurs, meettechnici, inspecteurs en laboranten in dienst. Door onze omvang en onze jarenlange ervaring kunnen wij u op vrijwel alle vragen over weginfrastructuur van dienst zijn.
Wij zijn de ideale partij om de wegbeheerder te ondersteunen. Zowel rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen als plattelandswegen behoren tot het werkgebied van Kiwa KOAC.
MEER WETEN?
foto
Advies

telefoon 088 - 5622672

e-mail

  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap