Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

De meerwaarde van Kiwa KOAC

De dienstverlening van Kiwa KOAC is er op gericht optimaal te voldoen aan de maatschappelijke en economische randvoorwaarden die worden gesteld aan onze infrastructuur. Deze eisen variëren per werkveld en per opdrachtgever.
Onze producten en diensten sluiten op elkaar aan zodat we in alle fasen van een project (ontwerp, aanleg en gebruik) een volledig afgestemd antwoord op de vraag van onze klanten kunnen geven. In elk werkveld zoeken wij naar een optimale combinatie van opbouw en materialen zodat de verharding aan alle gestelde eisen voldoet. Centraal staat de gespecialiseerde kennis die onze medewerkers over al onze producten bezitten.

Randvoorwaarden aan de verharding
Met de door ons gekozen inrichting van diensten en producten voldoen we aan de eisen die opdrachtgevers stellen, namelijk:

Robuust en betrouwbaar
Een verharding moet beschikbaar zijn en daarnaast degelijk, veilig, comfortabel en bruikbaar. Zij moet tijdens de gebruiksperiode een goede afwikkeling van transport mogelijk maken

Maatschappelijk verantwoord
Zowel civieltechnische als milieu gerelateerde duurzaamheid is niet alleen van belang in aanleg- en onderhoudsfasen, maar ook tijdens het gebruik van de verharding. Brandstofbeperking is hierbij een belangrijk onderwerp, maar wij streven ook naar beperking van hinder voor de omgeving in de vorm van geluid, trillingen, fijnstof en stank. 

Value for money
De verharding moet zoveel mogelijk waarde bieden tegen zo weinig mogelijk kosten. In elke fase van een project (ontwerp, aanleg en gebruik) moet rekening worden gehouden met de beschikbare budgetten. Onderhoud moet mogelijk en betaalbaar zijn.


  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap