Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Belgische asfaltmengsels

Met de 2007 van kracht geworden Europese normen voor asfaltspecie is een grote stap gezet in de harmonisatie van de karakterisering van de eigenschappen van asfaltmengsels. De nieuwe normen stellen ook eisen aan de bedrijfscontrole van de asfaltspeciebereiding (Factory Production Control) en geven aan binnen welke toleranties een asfaltmengsel geproduceerd moet worden.

Uiteraard zijn de Europese regelgeving en de wegbouwkundige principes in alle lidstaten van de Europese Unie gelijk. Bovendien zijn de internationaal gebruikte proeven meestal zinvol voor het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van asfaltmengsels. De contractuele invulling verschilt vrijwel altijd van land tot land.

Kiwa KOAC heeft alle apparatuur beschikbaar om asfaltmetingen uit te voeren die voldoen aan de Belgische contracten. Alle CE-markering gerelateerde proeven zijn door COPRO bestudeerd en in orde bevonden. Wij kunnen voor onze Belgische klanten de volgende algemene en functionele eigenschappen van asfaltmengsels bepalen:
* holle ruimte, conform B-EN 12697-8
* watergevoeligheid, conform B-EN 12697-12
* stijfheidsmodulus met de tweepuntsbuigproef, conform B-EN 12697-26
* weerstand tegen vermoeiing met de tweepuntsbuigproef, conform norm B-EN 12697-24
* weerstand tegen permanente vervorming met wielspoorproef of LCPC-apparaat, conform B-EN 12697-22

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap