Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Typeproef asfaltmengsels

Met ingang van 2007 zijn Europese normen voor asfaltspecie van kracht worden. De productnormen voor warm bereid asfalt bestaan uit algemene eisen aangevuld met ofwel empirische eisen ofwel functionele eisen. Nederland heeft besloten voor asfaltbetonmengsels de functionele route te volgen. Bij de overige mengsels (asfaltbeton voor dunne deklagen, SMA en ZOAB) bestaat deze keuze niet. Hier zijn de algemene eisen aangevuld met empirische eisen.

De algemene eisen hebben betrekking op samenstelling, korrelverdeling en holle ruimte. Bij de functionele proeven voor asfaltbeton draait het om bepaling van de stijfheid en het vermoeiingsgedrag met de vierpuntsbuigproef, bepaling van de weerstand tegen permanente vervorming met de dynamische triaxiaalproef en bepaling van de vochtgevoeligheid met de combinatie van splijtproef en ‘retainen’. Kiwa KOAC heeft twee dubbel uitgevoerde elektro-hydraulisch testbanken waardoor vier proefstukken tegelijk kunnen worden onderzocht. Het bepalen van de mengseleigenschappen wordt aangeduid met de term typeproef. Per eigenschap zijn in de norm categorieën aangegeven met daaraan verbonden grenswaarden. Met de typeproef bepalen we in welke categorie een mengsel, voor de betreffende eigenschap, valt. Dit wordt op het mengselcertificaat van de CE-markering aangegeven.

Het staat de opdrachtgever, c.q. de wegbeheerder nog steeds vrij om het geleverde product (het asfalt in de weg) te controleren op de eigenschappen die in het contract zijn genoemd, zowel op de klassieke samenstellingseisen, als op de waarden van de functionele eigenschappen. Kiwa KOAC kan de klassieke opleverings- of eindcontrole uitvoeren, maar ook de functionele eigenschappen verifiëren.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap