Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Ringonderzoek

Gebruikers mogen er van uitgaan dat de uitwerking van een bepaalde proef hetzelfde resultaat oplevert ongeacht welk testlaboratorium of welke laborant de proef uitvoert. Een ringonderzoek is een van de belangrijkste hulpmiddelen om de vergelijkbaarheid van laboratoria, opstellingen en medewerkers te onderzoeken. Een ringonderzoek is een onderzoek waarbij analyse- of meetresultaten afkomstig van diverse personen, instellingen of apparaten statistisch onderling worden vergeleken. Hoofddoel is het bepalen van de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid, maar vaak ook de nauwkeurigheid en consistentie.

Ringonderzoeken hebben als secundair doel inzicht te verschaffen in de competentie van de deelnemers en het verbeteren van de kwaliteit. Vooral bij langdurige deelname krijgen de deelnemers inzicht in de consistentie en stabiliteit van hun meetdata voor het beter vaststellen van trends en het monitoren van kwaliteitsverbeteringen.

Kiwa KOAC organiseert in het kader van de eigen kwaliteitsborging interne ringonderzoeken waarmee ons prestatieniveau wordt vastgesteld en verbeterd. Kiwa KOAC voert in o.a. samenwerking met de Federatie van Nederlandse Laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen (FeNeLab) en bitumen- en vulstofproducenten, maar ook afzonderlijk periodieke ringonderzoeken uit voor belangstellenden uit binnen- en buitenland voor allerlei routinematige proeven uit de wegenbouw. Voorbeelden zijn zeefanalyses, bepaling laagdikte, dichtheid en Marshalleigenschappen van asfalt, CBR-proeven, etc. Wij organiseren en nemen ook deel aan ringonderzoeken van allerlei wegmetingen.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap