Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Standaard materiaalonderzoek

In de laboratoria van Kiwa KOAC worden materialen en bouwstoffen uit de bouw en de GWW-sector onderzocht op hun civieltechnische en milieuhygiënische eigenschappen, waarbij regelmatig de geschiktheid voor de betreffende toepassing wordt beoordeeld. Het standaard materiaalonderzoek wordt volgens algemene regels en voorschriften uitgevoerd, zoals gespecificeerd in Standaard RAW Bepalingen, Nederlandse-, Europese en buitenlandse normen of conform specifieke klantwensen.

Onderzoek op asfalt omvat alle onderzoek in het kader van ontwerp, samenstellings-, verwerkings- en opleveringscontrole. Ook kunnen we onderzoek verrichten op de afzonderlijke componenten. Van bestratingselementen van klein tot groot, van gebakken producten, cementgebonden tot natuursteen kunnen we visuele kenmerken, gebreken, vorm, afmetingen, sterkte, bestendigheden, stroefheid, etc. meten. Cementbeton kan worden onderzocht voor toepassing in de wegenbouw, utiliteitsbouw en op het gebied van vloeistofdichtheid. Kiwa KOAC bepaalt via meting van de weerstand tegen indringing van chloride-ionen en de gasdoorlatendheid de duurzaamheid van beton, vooral van kunstwerken.

Teerhoudend asfalt moet uit de keten worden verwijderd en mag niet worden hergebruikt. Wij kunnen met PAK-detectoronderzoek, dunnelaag chromatografie (DLC), HPLC en GCMS hierover uitsluitsel geven. Rapportage kan plaatsvinden inclusief de constructie opbouw en een freesplan. Materiaaleigenschappen, verwerkingscontroles en functionele eigenschappen van funderingen kunnen wij vaststellen zowel in het laboratorium als op het werk. Op het gebied van bepaling van de samenstelling, stroefheid en functionele eigenschappen van wegmarkeringen speelt Kiwa KOAC een hoofdrol in Nederland.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap