Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Nauwkeurigheid en precisie materiaalonderzoek

Voor alle testlaboratoria is het uitgangspunt dat de uitkomst van een materiaalbeproeving onafhankelijk is van de proefopstelling en de laborant. Resultaten van materiaalonderzoek worden gebruikt voor allerlei soorten doeleinden zoals vergelijkingen, beoordelingen en toetsingen en behoren daarom een grote mate van juistheid en nauwkeurigheid te hebben. Ook horen de effecten van gebruikte apparatuur, werkwijze, omstandigheden enzovoort bekend te zijn. Onjuiste resultaten en onterechte af- of goedkeuring zijn uit den boze!

Kiwa KOAC hanteert voor alle operationele proeven een kalibratieschema waarmee we de kans dat foutief afgestelde apparatuur wordt gebruikt, tot een minimum beperken. Met interne en externe audits wordt periodiek gecontroleerd of de proeven conform de beschrijvingen in de proefvoorschriften en normen worden uitgevoerd.

Via interne ringonderzoeken nemen wij ons prestatieniveau voortdurend onder de loep. Wij organiseren, en nemen ook deel aan, externe ringonderzoeken om de consistentie van onze laboratoria, onze opstellingen en onze medewerkers op peil te houden. De deelnemende partijen aan een ringonderzoek mogen rekenen op een technische en statistische competentie van Kiwa KOAC als organisator; goede kwaliteit test items (homogeniteit en stabiliteit); nauwkeurige data invoer; onafhankelijke en eerlijke evaluatie en geheimhouding. Met periodieke kalibratie en ringonderzoeken wordt een beter beeld van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid verkregen.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap