Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Laboratoriumonderzoek eigenschappen

Kiwa KOAC beschikt over goed en ruim geoutilleerde laboratoria waarin bouwstoffen en producten voor de bouw, GWW-sector en waterbouw kunnen worden onderzocht. Het laboratoriumwerk kan bestaan uit het keuren van grondstoffen en eindproducten, maar ook uit de bepaling van materiaaleigenschappen als korrelverdeling, korrelvorm en -textuur, hardheid, bestandheid tegen verwering, vorst- en hittebestendigheid en samenstelling. Uiteraard is bepaling van de veel gevraagde eigenschappen laagdikte, verdichtinggraad, holle ruimte en waterdoorlatendheid geen probleem voor ons. Kortom, vrijwel elke voor de GWW-sector relevante materiaal- en bouwstofeigenschap kan worden vastgesteld en getoetst aan de eisen.

Bij groot onderhoudsmaatregelen zijn wegbeheerders verantwoordelijk voor het verwijderen van milieubelastende componenten uit de keten. In aansluiting hierop voeren wij milieuhygiënische vooronderzoeken uit en helpen klanten bij het zoeken naar effectieve methoden van hergebruik. Onze diensten bestrijken ook het gebied van monsterneming.

Naast de standaardproeven, kan Kiwa KOAC geavanceerde proefnemingen uitvoeren met speciale apparatuur. U kunt onze materiaaldeskundigen inschakelen om een passend meetprogramma op te stellen. Wij beoordelen ook de geschiktheid van een onderzocht materiaal voor een bepaalde toepassing met inzet van onze brede expertise en oog voor de wensen van de klant. Kiwa KOAC beschikt over twee laboratoria in Nederland, in Groningen en Vught en heeft zodoende een landelijke dekking. Desgewenst komen wij de monsters bij u ophalen.


Kiwa KOAC is RvA geaccrediteerd.
Wilt u meer weten over onze accreditaties?

Klik hier voor meer informatie:

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap