Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Materiaalonderzoek

Een wegconstructie, dijkbekleding of bouwwerk zal aan de gebruikerseisen voldoen als het gewenste constructieve gedrag en de bijbehorende constructie-eigenschappen op juiste wijze zijn vertaald naar materiaalgedrag en eisen aan de materiaaleigenschappen. De veelheid van materiaaleigenschappen kan worden gebundeld tot de groepen mechanisch gedrag, civieltechnische duurzaamheid, hydraulisch gedrag, verwerking en milieuhygiënische eigenschappen.

Kiwa KOAC kan in haar twee laboratoria van vrijwel alle materialen uit de GWW-sector alle relevante eigenschappen bepalen. Met elektro-hydraulische test- en meetapparatuur kunnen zelfs op maat gemaakte proeven worden uitgevoerd. Wij zijn zowel in aanbod als in capaciteit veruit het grootste wegenbouwgerelateerde laboratorium van Nederland. Deze toppositie brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: wij werken strikt volgens de meest recente richtlijnen, zoals de Standaard RAW bepalingen, nationale en internationale normen. Ook kan Kiwa KOAC onderzoek op maat uitvoeren.

Naast laboratoriumproeven voeren wij ook regelmatig materiaalonderzoek in het veld uit. Vaak gaan deze proeven gepaard met het bepalen van de constructie-eigenschappen. Het veldonderzoek kan ook bestaan uit het nemen van monsters voor later onderzoek in het laboratorium.

Wij zijn lid van FeNeLab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.

Meer informatie over FeNeLab vindt u op de website: www.fenelab.nl of bekijk onderstaand informatiefilmpje:
'Geaccrediteerd? Overal geaccepteerd!'.

Kiwa KOAC is RvA geaccrediteerd.
Wilt u meer weten over onze accreditaties?

Klik hier voor meer informatie:

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap