Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Veiligheidstoetsing asfaltdijkbekledingen

Regelmatige inspecties, sterkte-, stijfheid- en laagdiktemetingen van asfaltdijkbekledingen zijn noodzakelijk om vooral oudere bekledingen goed te kunnen beheren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de systematiek van het Voorschrift ‘Toetsen op Veiligheid’. Het afkeuren van een dijk betekent dat er verbeterwerken of dijkversterkingen moeten worden uitgevoerd om de kering te laten voldoen aan de gestelde eisen.

In opdracht van verschillende dijkbeheerders voert Kiwa KOAC al jaren alle metingen en analyses uit van de weerstand van asfaltdijkbekledingen onder de belasting van golfklappen. Wij werken ook, in samenwerking met Deltares en TU Delft, voortdurend aan verbetering van de monitoringstechnieken en de voorspellende modellen van dijkbekledingen. Nieuwe ontwerpgrafieken zijn opgesteld en er is een methode ontwikkeld voor het monitoren van de teruggang in sterkte van de asfaltbekleding. Voor dit laatste maken we gebruik van valgewichtdeflectiemetingen, maar ook van specialistisch materiaalonderzoek.

Ook voor het onderzoeken van de sterkte van open steenasfalt kunt u bij ons terecht. Omdat dit soort bekledingen soms zijn ingezaaid, zijn standaard deflectiemetingen niet toepasbaar. Wij hebben in eigen beheer hulpstukken ontwikkeld die betrouwbare metingen mogelijk maken om de teruggang in sterkte te bepalen en vast te stellen of de dijk beter bewaakt moet worden of dat een start moet worden gemaakt met het formuleren van verbeteringen om de veiligheid te vergroten.


Nieuwsbericht maart 2013: Veiligheidstoetsingen op waterkeringen

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Arjan de Looff

telefoon 088 - 5622594

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap