Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Technical Inspection Service (TIS/ViaQ)

Overheden richten zich steeds meer op hun kerntaken en vragen marktpartijen te doen waar ze goed in zijn; het ontwerpen en aanleggen of onderhouden van weg- en terreinverhardingen. Opdrachtnemers krijgen op die manier meer taken, verantwoordelijkheden en risico's. Voor meer zekerheid op het krijgen van een goed product is een rol weggelegd voor ViaQ, de door Kiwa KOAC ontwikkelde Technical Inspection Service (TIS) voor wegen.

ViaQ toetst het werk van alle soorten opdrachtgevers en/of de opdrachtnemers, maar adviseert niet. Er is dus een strikte scheiding tussen toets- en advieswerkzaamheden. ViaQ voor de opdrachtgever toetst in het voorbereidende traject, maar ook tijdens en na het uit te voeren werk. ViaQ voor de opdrachtnemer beperkt de toetsing tot de fase van het gegunde werk zelf, eventueel inclusief de gebruiksfase. Inhoudelijk is de toetsing echter niet verschillend.

Met ViaQ wordt verhinderd dat de vraagspecificatie van de opdrachtgever niet aansluit op de vereiste productspecificaties en dat hierover tijdens het werk, of later, onenigheid ontstaat. De opdrachtgever kan een verantwoorde keuze maken uit de diverse aanbiedingen. De risico’s zijn vooraf bekend, onderbouwd en begroot. Het restrisico komt eventueel in aanmerking voor verzekering. De uitvoering van het kwaliteitsplan van de opdrachtnemer wordt getoetst, de bedrijfscontrole wordt geverifieerd en verbetermaatregelen worden getoetst. Als het werk klaar is, is een helder beeld ontstaan van de eigenschappen en duurzaamheid van de verharding.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Kwaliteitszorg

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap