Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Verificatieonderzoek

Uitgangspunt bij de kwaliteitsbegeleiding van een werk in uitvoering is, dat de aannemer met zijn werkwijze en rapportage aantoont dat het geleverde werk voldoet aan de voorgeschreven eisen. Hij hanteert hierbij een keuringsplan en voert activiteiten in het kader van zijn bedrijfscontrole uit. Kiwa KOAC beoordeelt als onafhankelijke derde de werkwijze van de aannemer en toetst via verificatieonderzoek de onderzoeksresultaten van de bedrijfscontrole op juistheid. Het verificatieonderzoek is dus geen dubbeling van de controlewerkzaamheden van de aannemer maar alleen een steekproef.

Het grote voordeel van deze werkwijze is, dat de opdrachtnemer zijn eigen werk toetst met behulp van zijn eigen, door een derde geverifieerde, bedrijfscontrole. Met het verificatieonderzoek onderzoeken wij of de bedrijfscontrole van de aannemer betrouwbaar is en niet of de gevonden resultaten aan de eisen van het contract of de opdrachtgever voldoen.

Van alle uitgevoerde beoordelingen, onderzoeken en toetsingen maakt Kiwa KOAC zo snel mogelijk na het verificatieonderzoek een verslag. Bij grotere projecten stellen we periodiek een voortgangsrapportage op. Bij het afronden van elk project stellen wij een eindrapport op waarin alle onderdelen met betrekking tot de kwaliteit zijn vastgelegd. Zo krijgt de opdrachtgever een kwaliteitsdossier, dat gedurende de gebruiksfase van de verharding zijn dienst kan bewijzen.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Kwaliteitszorg

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap