Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

PAK-detectie asfalt

Asfalt wordt conform CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” als schoon (teervrij) beschouwd als het PAK-gehalte minder dan 75 mg/kg ds is. Kiwa KOAC volgt voor dit onderzoek de procedures van CROW-publicatie 210:
* terreininspectie
* verzamelen historische gegevens en bronnen
* vaststellen voorontwerp en indeling homogene wegvakken en teerverdachte lagen
* vaststellen aantal en uitvoeren van de boringen
* onderzoek (1e trap) naar laagopbouw en teerhoudendheid (PAK-detectie)
* vaststellen aantal tonnen en analyses (teerhoudendheid Dunne Laag Chromatografie (DLC)
* vaststellen mengmonsters en onderzoek (2e trap) naar teerhoudendheid
* beoordeling onderzoeksresultaten
* volledige rapportage.

Met de PAK-detector test stellen we van alle monsters eerst vast of het PAK-gehalte meer of minder is dan 250 mg/kg ds. Bij een positief testresultaat beschouwen we de betreffende lagen als teerhoudend en onderzoeken we deze niet verder. De praktijk wijst echter uit dat de meeste monsters een negatief testresultaat opleveren. Van de resterende asfaltkernen en –lagen van deze monsters worden plakken gezaagd en gemalen en worden zo mogelijk mengmonsters gemaakt. Hierop bepalen we met de DLC-methode het PAK-gehalte met als grenswaarden 50 en 250 mg/kg ds. Gehaltes van minder dan 50 mg/kg ds wijzen op teervrij asfalt. Monsters met een testresultaat tussen de 50 en 250 mg/kg ds worden aanvullend kwantitatief onderzocht volgens de HPLC of CG/MS methode, voor een precieze bepaling van het PAK-gehalte.

Kiwa KOAC kan in haar laboratoria grote aantallen kernen snel verwerken. In boorprofielen worden lagen, constructies en eventuele verontreinigingen overzichtelijk gepresenteerd. Zo kunnen mengmonsters optimaal worden samengesteld en kunnen de resultaten gebruikt worden voor het opstellen van en freesplan; praktisch en overzichtelijk dus!Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap