Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Immobilisatie

Immobilisatie is de technologische bewerking, waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een minerale reststof zodanig wijzigen, dat de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving beduidend verminderd wordt op de korte en lange termijn. Het binden met cement is verreweg de meest toegepaste techniek.

Bij immobilisatie blijft het gehalte aan chemische componenten gelijk, maar door verminderde mobiliteit is er minder emissie naar het omringende milieu. Immobilisatie sluit aan bij de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer. Uit een minerale reststof ontstaat een nuttig toepasbaar product dat hergebruikt kan worden, of dat gestort kan worden onder minder strikte omstandigheden, omdat immobilisatie de uitloging uit de reststof aanzienlijk terugdringt.

BRL 9322 beschrijft de kwaliteitsborging van cementgebonden minerale reststoffen vervaardigd mixed-in-plant. Net zoals elke andere bouwstof, moet ook een immobilisaat voldoen aan de vigerende milieu-eisen. Kiwa KOAC heeft ruime ervaring in de kwaliteitszorg, de advisering en de bepaling van de duurzaamheids- en mechanische eigenschappen van een grof granulair of fijn granulair immobilisaat. De eigenschappen zijn in principe gelijk aan die van niet-verontreinigde met cement zijn gebonden granulaire lagen, maar omdat er wordt gewerkt met verontreinigd materiaal moeten wel hygiënische voorzorgsmaatregelen worden genomen.Voor de dimensionering van wegconstructies met immobilisaten gebruikt Kiwa KOAC de daarvoor geschikte software CIMpel en OIA.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail

Download hier onze certificaten en lijst
met proeven:foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap