Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Teer in asfalt (PAK)

Hergebruik van asfalt is in Nederland terecht gemeengoed. Vrijwel alle asfaltgranulaat wordt als hoogwaardige grondstof voor nieuw asfalt gebruikt. Hiermee sparen wij primaire bouwstoffen en ons milieu. Van groot belang is dat eventuele verontreiniging met teer (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PAK) vroegtijdig in kaart wordt gebracht. Als er plannen zijn om (een gedeelte) van het asfalt te vervangen, is het verplicht om vooraf, door middel van een PAK-onderzoek, vast te stellen of het asfalt teervrij is.

Wegbeheerders zijn als ontdoener verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het verwijderen van teer uit de keten. Dit geeft een verplichting tot een risico-inventarisatie in een vooronderzoek naar teerhoudendheid van asfalt. De ontvanger van opgenomen asfalt, in de regel de asfaltcentrale, is verplicht erop toe te zien dat het vooronderzoek op aanwezigheid van PAK is uitgevoerd conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Als niet aantoonbaar aan de procedures is voldaan, moet de ontvanger het granulaat weigeren wat niet alleen leidt tot kosten, maar ook ongewenst is voor maatschappij en milieu.

Borging van de kwaliteit van het PAK-detectie-onderzoek is in CROW-publicatie 210 verzekerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een laboratorium dat ISO/IEC 17025 geaccrediteerd is voor bepaling van de laagopbouw en het onderzoek met de PAK-detector en de PAK-analyses. Kiwa KOAC voldoet aan al deze eisen. Onze adviseurs en laboratoria hebben veel ervaring in monsterneming en analyse van milieu- en civieltechnisch onderzoeken. In nulmetingen en verhardingsadviesprojecten.

Kiwa KOAC is RvA geaccrediteerd.
Wilt u meer weten over onze accreditaties?

Klik hier voor meer informatie:

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap