Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Verkeersbelasting

Voor de dimensionering van de laagopbouw en toe te passen materialen in een wegverharding speelt de verkeersbelasting een zeer belangrijke rol. Dit geldt zowel voor het ontwerp van nieuwe wegen, als voor het herontwerp van bestaande wegen. Voor de dimensionering van een wegverharding zijn de aantallen personenauto’s niet van belang. Zij zijn wel maatgevend voor de hoeveelheid rijstroken maar niet voor de aard van de constructie-opbouw. Daarvoor zijn de zwaarte en intensiteit van het passerende vrachtverkeer doorslaggevend. Op bedrijfsverhardingen zijn het de straddle carriers, reachstackers en dergelijke, die hun belastende invloed uitoefenen.

Kiwa KOAC kan voor u meetpunten installeren om aantallen vrachtwagens en aspassages te meten. Wij meten gelijktijdig de dynamische aslast per passerende as, zonder dat het verkeer voor dat onderzoek van de weg moet worden gehaald. Aslastmeetsystemen kunnen min of meer permanent zijn en voor een paar jaar op een bepaalde meetlocatie zijn ingebouwd. De systemen kunnen ook als ‘draagbare‘ versie voor een korte periode op een wegvak worden bevestigd.

Onze metingen vertellen u of de werkelijke verkeersbelasting overeenkomt met de aangenomen verkeersbelasting. Deze informatie is van groot belang in contracten waarbij de opdrachtnemer tijdens de contractperiode een bepaald kwaliteitsniveau moet garanderen. Onze meetdata zijn direct bruikbaar in de nieuwe generatie ontwerpprogramma’s zoals OIA.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap