Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Permanente vervorming en verdichting

De weerstand tegen permanente vervorming is een van de belangrijkste indicatoren voor het structurele gedrag van een wegconstructie. Er zijn nog geen bruikbare testmethoden operationeel die deze weerstand tegen permanente vervorming direct kunnen meten. Daarom wordt meestal de verdichtingsgraad gemeten. In de ons omringende landen wordt voor de ongebonden constructielagen hiervoor de statische plaatbelastingsproef gebruikt.

Kiwa KOAC kan de verdichtingsgraad op verschillende manieren meten, via nucleaire methoden, maar ook met traditionele methoden zoals de zandvervangingsmethode en de grindvervangingsmethode. Plaatbelastingsproeven kunnen wij ook voor u verzorgen.

De verdichtingsgraad geeft aan wat de verhouding van de in het veld gemeten dichtheid is ten opzichte van de in het laboratorium bepaalde referentiewaarde. Voor funderingsmaterialen en materialen uit de onderbouw gebruiken we de proctorproef om de optimum dichtheid vast te stellen. Deze dichtheid is voor de meeste materialen afhankelijk van het vochtgehalte. Hoe hoger de verdichtingsgraad is, hoe kleiner de kans dat in de onderzochte laag permanente vervorming zal vertonen. Vanwege deze reden worden altijd eisen gesteld aan de minimaal te halen verdichtingsgraad. Een hogere verdichtingsgraad leidt vrijwel altijd ook tot een hogere stijfheid.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap