Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Scheurvorming

Door de jaren heen kunnen in alle gebonden constructielagen scheuren ontstaan die ofwel aan het wegoppervlak zijn begonnen of juist van benedenaf naar het wegoppervlak toegroeien. Deze scheuren beïnvloeden de restwaarde van de weg nadelig en leiden tot versnelde achteruitgang. Visuele inspectie, te voet of vanuit een rijdende auto, biedt de mogelijkheid om de schade objectief in kaart te brengen. De inspecties kunnen ook worden gebruikt om de herkomst en oorzaak van de schade te traceren en om een beeld te krijgen van mogelijke onderhoudsmaatregelen.

Scheurvorming in het wegdek heeft meestal niet direct vervelende consequenties voor de weggebruiker. Er is immers nog goed over te rijden. Het is echter wel een signaal aan de wegbeheerder, dat de ‘heelheid’ van de constructie afneemt en dat hij op termijn onderhoud moet uitvoeren om de weg op zo efficiënt mogelijke wijze goed bruikbaar te laten zijn. Inventarisatie van de locatie en hoeveelheid scheurvorming is een van de voornaamste activiteiten bij het opstellen van een verhardingsadvies.

Op drukke wegen verdienen rijdende geautomatiseerde systemen vanwege veiligheidsredenen de voorkeur. Kiwa KOAC zet hiervoor de ARAN (Automatic Road Analyzer) in, die met zijn camera- en laserscansystemen de aan het oppervlak aanwezige scheurvorming in kaart brengt.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap