Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Laagdikte

De laagdikte van alle constructielagen van een wegconstructie speelt een hoofdrol in de structurele evaluatie van verhardingen van wegen, vliegvelden en terreinen. Boringen zijn van oudsher het middel om de laagdikte tot 1 m diepte vast te stellen en om de materialen te kunnen beschrijven. Voor grote projecten, waarbij vooral kennis over verloop van de laagdikte over de lengte van de weg gewenst is, zijn bodemradar- of continue laagdiktemetingen het meest geschikt. Wij kunnen de metingen bij lage snelheid en bij normale verkeerssnelheid uitvoeren. Laagdiktes en constructiedetails worden gepresenteerd voor het opdelen in homogene secties. Onderzoek kan ook op non-destructieve wijze de aard, omvang en oorzaak van allerlei defecten in kaart brengen.

Kiwa KOAC verzorgt met haar partners Ground Penetrating Radar (GPR) metingen om op snelle wijze een indruk van de laagdiktes en de hechting tussen de gebonden lagen te krijgen. De metingen kunnen alleen betrouwbaar worden uitgevoerd als de te onderzoeken lagen allemaal boven de grondwaterspiegel liggen. GPR-metingen worden regelmatig toegepast voor de structurele evaluatie van asfalt.

GPR-metingen zijn ook bruikbaar wanneer holtes onder het asfalt moeten worden gedetecteerd. Dit kan het geval zijn bij stootplaten naast kunstwerken. Voor verbetering van de nauwkeurigheid van de GPR-meting verdient het aanbeveling om op een paar kenmerkende locaties referentiekernen te boren.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap