Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Draagkracht onderbouw

De onderbouw van een wegconstructie bestaat meestal uit een aanvulling of ophoging van zand. In gebieden met een niet draagkrachtige ondergrond worden eerder lichte ophoogmaterialen toegepast. Kiwa KOAC kan de draagkracht van de onderbouw meten met de Light Weight Deflectometer (LWD), maar ook met ondiepe handsonderingen, de slagsondering en met de penetrologger. Voor het vaststellen van het stijfheidsverloop over de diepte van dikke ophogingen zijn sonderingen met bepaling van conussondeerweerstand en mantelkleef meer geschikt. Stijfheid en dichtheid van de onderbouw spelen een belangrijke rol in het ontwerpen van zettingsreducerende oplossingen.

Met de penetrologger en slagsondering geven we u snel een indruk van de variatie van indringsweerstand over de eerste meter van een zandbed of ophoging. De meetresultaten leveren echter niet de in dimensioneringsmetingen gangbare stijfheidsmodulus. Met de LWD kunnen we deze stijfheid wel bepalen.

Kiwa KOAC heeft een model ontwikkeld om te voorspellen hoe de stijfheid van de onderbouw tijdens de afbouw van de wegverharding verandert. Tijdens de afbouw verandert namelijk het gewicht op de onderbouw, maar tegelijkertijd worden door de stijvere bovenlagen de spanningen beter gespreid. Laagdikte, dichtheid en stijfheid van alle bovenliggende lagen geven samen de input om in elke fase van de afbouw te bepalen of de stijfheid van de onderbouw aan de eisen voldoet.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap