Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Draagkracht weg

De draagkracht van een weg- of terreinverharding is een van de belangrijkste aandachtspunten bij zowel het ontwerp van een nieuwe weg als het herontwerp van een bestaande weg. Met valgewichtdeflectiemetingen (Falling Weight Deflectometer FWD testing) testen wij de buigstijfheid van de totale constructie en bepalen wij de stijfheden van de afzonderlijke lagen. Voor de analyse is informatie over de laagdiktes en de soorten materialen nodig.

Onze metingen worden meestal ingezet om de restlevensduur van een bestaande weg te vast te stellen. We analyseren de gegevens en bepalen aan de hand daarvan, bij onvoldoende restlevensduur, de benodigde versterkingsdikte. Valgewichtdeflectiemetingen worden steeds meer gebruikt om de structurele conditie van de weg kort na aanleg en aan het einde van de contractperiode in kaart te brengen. Zo kijken we of de teruggang van de aangelegde constructie ‘normaal’ is. Kiwa KOAC zet, zeker voor Rijkswaterstaat, steeds vaker valgewichtdeflectiemetingen in om de zogenaamde nulconditie te bepalen. Dit is de conditie van een wegvak waar onderhoud noodzakelijk is en waarbij inschrijvers op basis van de rapportage van de nulconditie een indruk hebben kunnen krijgen van de te verwachten maatregelen.

Kiwa KOAC gebruikt de valgewichtdeflectiemeter ook voor het toetsen van de veiligheid van asfalt dijkbekledingen. We beschikken over een HWD (Heavy Weight Deflectometer) voor metingen op dikke en stijve verhardingen en twee FWD’s. Daardoor behoort inzet van meerdere apparaten onder één enkele verkeersafzetting tot onze mogelijkheden.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap