Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Verkeersgeluid

Circa 25% van de Nederlanders wordt ernstig gehinderd door verkeersgeluid. Een oplossing voor dit probleem is het toepassen van geluidreducerende wegdekken. Deze wegdekken hebben een fijne korrelsamenstelling, een open textuur en sommige zijn ook poreus. Poreuze wegdekken beperken het spat- en stuifwater in regenbuien. De Nederlandse weggebruiker blijkt met name deze laatst genoemde eigenschappen zeer te waarderen.

Het succes van de waterdoorlatendheid is afhankelijk van de zelfreinigende werking door snelrijdend verkeer en, bij het ontbreken hiervan, van het periodiek reinigen door de wegbeheerder. Geluidreducerende eigenschappen gaan achteruit als gevolg van vervuiling van de poriën en door rafeling van het wegdek.

Kiwa KOAC verzorgt met haar partners Statistical Pass-By-metingen (SPB) en CPX-metingen. Met de SPB-methode wordt de geluidreductie van een wegvak op een enkel punt langs de weg gemeten. In de CPX-methode wordt het geluid dat op een wegdek wordt opgewekt, gemeten in een aanhanger waar microfoons dicht bij de band zijn gemonteerd. Met deze meting gaan we na of wegdekken over de gehele lengte voldoen aan gestelde eisen op het gebied van geluid. Nadeel van de CPX-methode is dat het niet mogelijk is om een directe eis te stellen aan het gemeten niveau. Daarom moet de gemeten CPX-waarde vertaald worden naar een SPB-niveau en een geluidreductie. De voor het rolgeluid belangrijke textuur van het wegdek meten we met textuurlasers.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap