Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Rafeling

Rafeling is het schadeverschijnsel waarbij mineraal aggregaat door de combinatie van weersomstandigheden en verkeersbelasting uit het wegdek wordt gewrongen. Als een enkel steentje loslaat valt de steun voor de naastliggende steentjes weg. Als de bitumen niet voldoende houvast biedt voor het naastliggende steentje, valt dat steentje weg en even later ook de daarnaast gelegen steentjes, enzovoort. Dit proces neemt daarna snel toe. Met name bij open asfaltsoorten zoals ZOAB is dit schadeverschijnsel meestal maatgevend omdat er veel holle ruimte in het asfaltmengsel aanwezig is.

Rafeling betekent desintegratie van het wegdek met alle vervelende consequenties van dien voor duurzaamheid, rijcomfort, verkeersveiligheid en geluidhinder. Omdat rafeling een wijziging is van de textuur van het wegdek gebruikt Kiwa KOAC op drukke wegen textuurlasers om de rafeling te beoordelen. Op niet druk belaste wegen wordt rafeling door ons meestal visueel beoordeeld en vastgelegd als percentage steenverlies van de totaal beschouwde oppervlakte.

Kiwa KOAC meet de textuur in het golflengtegebied van 2,5 tot 200 mm bij verkeerssnelheden. Hiervoor maken we gebruik van textuurlasers die aan of onder de meetauto zijn bevestigd, zoals bij de ARAN (Automatic Road Analyzer) en andere meetwagens. De meting kan worden gecombineerd met langsvlakheids- en stroefheidsmetingen. Met de textuurlaser kunnen we ook op snelle en objectieve wijze het type wegdek en de omvang van de optredende rafeling (steenverlies uit het wegdek) bepalen. Dit is, in tegenstelling tot de visuele beoordeling van rafeling, een objectieve, reproduceerbare meting.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap