Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Trillingsoverlast door verkeer

De praktijk wijst uit dat de verkeersdrempel een effectieve maatregel is ter ondersteuning van een gewenst snelheidsregime. De snelheidsbeheersing die door de maatregel wordt bereikt draagt bij aan het tegengaan van verkeersonveiligheid. De maatregel kan ook voor ongewenste neveneffecten zorgen, waaronder het optreden van trillingen die omwonenden van de drempellocatie overlast bezorgen.

Als wegbeheerder wordt u in toenemende mate geconfronteerd met klachten of zelfs schadeclaims door trillingsoverlast. Kiwa KOAC heeft vele jaren ervaring met dergelijke problemen en wordt door gemeenten, waterschappen en provincies vaak ingeschakeld voor onderzoek en advies. Wij hebben voor trillingsonderzoek conform de richtlijnen van Stichting Bouwresearch (SBR) een computer ondersteund meetsysteem (TRIMA) ontwikkeld dat aan de SBR-eisen voldoet. Bij de metingen meten wij op kritieke punten in naast de weg staande gebouwen de verkeerstrillingen. We onderzoeken daarbij geregeld welke rijsnelheden en welke soorten vrachtwagens problematisch zijn.

Omdat ‘Voorkomen is beter genezen’ is Kiwa KOAC ook volledig toegerust om in kritische gevallen de trillingsgevolgen van de voorgenomen aanleg van een verkeersdrempel of –plateau via een prognose in kaart te brengen. Wij maken hierbij gebruik van het door TNO ontwikkelde computerprogramma Vibra Prediction. Bij eventuele trillingsproblemen kunnen wij alternatieve oplossingen formuleren.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap