Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Rijcomfort

Rijcomfort wordt in hoge mate beïnvloed door de eigenschappen van het voertuig, de rijsnelheid en de weg. Onder deze laatste vallen krappe bogen, onoverzichtelijke situaties maar ook de toestand van de weg en het wegdek. Onvlakheid in langsrichting blijkt voor motorvoertuigen en fietsers de voornaamste factor te zijn die rijcomfort bepaalt. Naast langsonvlakheid zijn echter ook hinder door spat- en stuifwater, bandengeluid in het voertuig en zichtbaarheid van markeringen van invloed op de comfortbeleving van de weggebruiker.

Meting van de langsvlakheid van wegdek kan Kiwa KOAC bij verkeerssnelheid doen met de HSRP (High Speed Road Profiler) en de ARAN (Automatic Road Analyzer). Het drainerend vermogen van het wegdek kunnen wij stationair meten met het Toestel van Becker. Deze laatste meting wordt periodiek gebruikt op de vluchtstroken van het Nederlandse hoofdwegennet ter bepaling van de mate van vervuiling van de poreuze (ZOAB) deklaag en mogelijkheden van reiniging. De dag- en nachtzichtbaarheid van markeringen kunnen wij zowel dynamisch als stationair meten. De meting van de witheid als de retroreflectie speelt hierin een belangrijke rol.

Voor fietspaden zet Kiwa KOAC de Fietscomfortmeter (FCM) in. Met de lasersensors en versnellingsopnemers achterop de kleine meetauto stellen we het rijcomfort in termen van vlakheid vast. De bijrijder registreert via een visuele inspectie andere kwaliteitsbepalende factoren.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap