Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Spoorvorming

Spoorvorming, of dwarsvlakheid, is de permanente vervorming in de weg veroorzaakt door vele herhalingen van zware vrachtauto's die diepe sporen in het asfalt of een elementenverharding achterlaten. Van spoorvorming hebben vooral personenauto's erg veel last, omdat ze net niet in de sporen passen, wat invloed heeft op het stuurgedrag van de auto. Tijdens regen is spoorvorming gevaarlijk, omdat zich in die sporen lange plassen vormen, die bij hoge rijsnelheden aquaplaning kunnen veroorzaken. Als de fundering of dieper gelegen lagen vervormen, is dit aan het oppervlak zichtbaar door brede sporen met flauwe flanken. Naarmate de vervorming hoger in de constructie zit, is de spoorvorming meestal smaller en zijn de flanken steiler.

Kiwa KOAC kan spoorvorming visueel beoordelen. Wij kunnen de spoordiepte bij verkeerssnelheid per 5 m objectief meten met de ARAN (Automatic Road Analyzer). Uit het rijstrookbreed opgemeten dwarsprofiel kunnen spoordiepten onder een rei van 1,20 m worden berekend, maar ook waterlaagdiepten.

Voor gedetailleerd onderzoek naar oorzaken van de spoorvorming maken we gebruik van een meting met de Flatmate. De Flatmate legt op projectniveau het wegprofiel over 2,25 m vast. Meestal wordt deze meting gecombineerd met een orgelboring om de oorsprong van de vervorming vast te stellen.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap