Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Langsvlakheid

Een wegverharding moet bij openstelling voor verkeer vlak zijn, om transport comfortabel en zonder kans op schade aan het voertuig of ladingverlies te kunnen afwikkelen. Met de jaren kan echter schade optreden, waardoor de langsvlakheid in het geding komt, vanwege toenemende scheurvorming en verminderde lastspreiding in de constructie. Onvlakheid kan ook optreden als gevolg van zettinggedrag van de ondergrond, zeker in gebieden met een samendrukbare grondslag. Deze onvlakheid is langgolvig en vormt bij de overgang van kunstwerken naar grondlichamen ‘drempels’. Kortgolvige onvlakheid is meestal het gevolg van een niet optimaal aanlegproces. Logistiek, afstelling van asfaltspreidmachine en walsregime zijn hierbij de variabelen.

De langsvlakheid kan objectief worden gemeten. Visuele beoordeling van langsvlakheid is mogelijk bij korte golven, maar is voor lange golven niet de aangewezen methode. Kiwa KOAC kan de langsvlakheid meten met de HSRP (High Speed Road Profiler) of met de ARAN (Automatic Road Analyzer). Voor fietspaden hebben wij de zogenoemde FCM of fietscomfortmeter ontwikkeld. Al onze meetapparaten beschikken over een CROW-certificaat. Voor alle meetsystemen maken we gebruik van een of meer lasermeetsystemen. Deze instrumenten leggen het wegprofiel vast tot een vastgestelde golflengte. Deze maximum golflengte is groter naarmate de meetsnelheid hoger ligt.

Het meten van het profiel heeft als groot voordeel dat met de ruwe meetdata vrijwel alle gangbare (en toekomstige) langsvlakheidsindicatoren kunnen worden berekend. De meting levert de input voor de C5-waarde zoals wordt gemeten met de viagraaf, maar ook data voor de International Roughness Index.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap