Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Textuur

Textuur is de benaming voor de ruwheid van een wegdek. Een wegdek heeft textuur nodig voor functionele eigenschappen als stroefheid en geluidreductie. De textuur heeft ook enige invloed op de rolweerstand. De textuur wordt bepaald door keuzen in mengselsamenstelling (macrotextuur) en soort aggregaat (microtextuur) èn door de kwaliteit van het aanbrengen van het materiaal (macro- en megatextuur). Duurzaamheid van de beoogde textuur is een kwestie van kwaliteit. De microtextuur heeft een golflengte van ten hoogste 0,5 mm, macrotextuur zit tussen 0,5 en 50 mm en megatextuur tussen 50 en 500 mm.

Vroeger werd met de zandvlekmethode gemeten, een tijdrovende proef die niet onder verkeer kon worden uitgevoerd. De proef leverde de gemiddelde textuurdiepte MTD op.
Kiwa KOAC kan tegenwoordig textuur in het golflengtegebied van 2,5 tot 200 mm bij verkeerssnelheden meten. Hiervoor maken we gebruik van textuurlasers die aan of onder de meetauto zijn bevestigd, zoals bijvoorbeeld bij de ARAN (Automatic Road Analyzer). Het is mogelijk de meting te combineren met langsvlakheids- en stroefheidsmetingen. We kunnen de resultaten weergeven als gehele textuurprofielen en in de vorm van de textuurparameters MPD (gemiddelde profieldiepte) en RMS (gemiddelde ruwheid). In grootte zijn de parameters MPD (tweedimensionaal) en MTD (driedimensionaal) ongeveer aan elkaar gelijk.

Met de textuurlaser meten we ook op snelle en objectieve wijze het type wegdek en de omvang van de optredende rafeling (steenverlies uit het wegdek). Dit is, in tegenstelling tot de visuele beoordeling van rafeling, een objectieve, reproduceerbare meting.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap