Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Stroefheid en remweg

Een goede stroefheid is zeer belangrijk voor de verkeersveiligheid; dit geldt voor een droog, maar vooral voor een nat wegdek.
Stroefheid vormt samen met de macrotextuur de complexe eigenschap van het wegdek, die nodig is om een voertuig op een wegdek te kunnen sturen, versnellen, rijden en remmen. Anders dan bij vlakheid, en vele andere oppervlakeigenschappen, is stroefheid voor de weggebruiker niet zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat de weggebruiker zijn gedrag niet kan aanpassen aan een stroefheidsniveau dat lager is dan verwacht

De meting van de natte stroefheid is de meest voorkomende meting. De kans op ongevallen op natte wegdekken is namelijk veel groter dan op droge wegdekken. Kiwa KOAC meet de natte stroefheid met de in de Standaard RAW Bepalingen beschreven 86% vertraagd wielmethode. De meetsnelheid bedraagt 70 of 50 km/u. Voor wegvakken of onderdelen waar de vereiste meetsnelheid niet kan worden gehandhaafd beschikken wij over andere meetoplossingen.

Metingen van de stroefheid van droge wegdekken is vooral belangrijk voor open deklagen. Bij deze wegdekken is kort na aanleg de bitumenfilm om het mineraal aggregaat nog niet afgesleten, waardoor bij blokkerend remmen de kans op ‘bitu-planing’ ofwel smelten van het bitumen optreedt, waardoor een remmende auto later stil staat. Kiwa KOAC zet voor dit doel een speciaal uitgeruste meetauto in om de remvertraging te meten bij 100% vertraagd (geblokkeerd) wiel. Wij werken aan een systeem om de droge stroefheidsmetingen meer continu uit te voeren zonder enige verkeershinder.

Voor metingen op zeer kleine locaties kunnen kleine meetsystemen zoals de Skid Resistance Tester of de Floor Slice Control 2000 worden ingezet.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap