Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Belasting op constructies

Alle constructies in de grond, weg- en waterbouw (GWW) moeten voldoende sterk, stijf en duurzaam zijn om de belastingen over een lange periode zonder te veel schade en vervorming te kunnen weerstaan. De belasting kan veel vormen hebben. Op alle verhardingen heeft de klimaatbelasting in de vorm van temperatuur en neerslag zijn invloed. Op wegverhardingen oefenen de vrachtwagens de mechanische belasting uit. Op vliegveldverhardingen zijn dat overwegend de vliegtuigen en op containerterminals de speciale voertuigen en de gestapelde containers. Een speciale vorm van belasting zijn de golfklappen op dijkbekledingen.

Kiwa KOAC heeft de expertise in huis om de effecten van aantallen en soorten van lastherhalingen op de structurele conditie van een verhardingsconstructie te bepalen. Dit geldt zeker voor het uitvoeren van mechanistische analyses, maar voor een deel ook voor het daadwerkelijk meten van de karakteristieken van de belasting.

Alle vormen van belasting oefenen meer of minder een vernielende werking uit op de eigenschappen van de materialen en constructielagen. De mate waarin dit gebeurt hangt van de belastingduur en –grootte af, maar in veel gevallen ook van de aantallen lastherhalingen.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap