Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Constructie

De laagopbouw en de eigenschappen van de toegepaste materialen zijn bepalend voor de mechanische prestaties en duurzaamheidseigenschappen van een wegconstructie. Voor de eigenschappen van het wegdek, zijn vooral de wegoppervlakeigenschappen van belang. Voor het structurele gedrag van de constructie spelen de dieper gelegen lagen een belangrijke rol. In sommige gevallen kunnen de kenmerken van deze lagen vanaf het wegoppervlak worden vastgesteld, in andere gevallen zijn metingen direct op de te onderzoeken laag het enige middel.

De meting van de structurele conditie bestaat meestal uit de meting van de draagkracht en verdichtingsgraad. De verdichtingsgraad is een bruikbare maat om een indruk te krijgen van de weerstand tegen permanente vervorming. Vanwege de veranderende contractvormen meet Kiwa KOAC ook steeds meer de stijfheid van de dieper lagen. Deze grootheid is namelijk een van de voornaamste dimensioneringsparameters.

Voor het bepalen van de draagkracht is de valgewichtdeflectiemeter wereldwijd het aangewezen meetinstrument. Kiwa KOAC is een van de koplopers in de wereld op het gebied van valgewichtdeflectiemetingen. Al sinds 1995 nemen wij het voortouw in de harmonisatie van meet-, kalibratie- en analysemethoden.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap