Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Wegoppervlakeigenschappen

Weg- en terreinverhardingen zijn globaal beschouwd vlak. Op microschaal bestaat het wegoppervlak echter uit minibergjes en –dalen. Deze eigenschappen van het wegoppervlak zijn doorslaggevend voor de veiligheid en comfortbeleving van de weggebruiker en de mate van hinder voor de omgeving. Op een strak vlakke weg met een spiegelglad oppervlak is namelijk geen veilige verkeersafwikkeling mogelijk. Of een weg voor de weggebruiker voldoende veilig en comfortabel is, wordt bepaald door eigenschappen als stroefheid, langsvlakheid, spoorvorming, wateropspatting, zichtbaarheid, etc. Voor de omgeving van de weg zijn kenmerken als geluidreductie en trillingshinder meer van belang.

Kiwa KOAC is gespecialiseerd in het meten en onderzoeken van de functionele wegoppervlakeigenschappen en het adviseren op basis van de resultaten hiervan. Op grond van jarenlange ervaring op allerlei soorten wegdekken hebben wij kennis van het verloop van deze eigenschappen van meteen na aanleg, de eerste weken daarna tot en met vele jaren later. Het verloop van deze kenmerken is van groot belang in de moderne UAVgc-contractvormen.

Wij kunnen de meeste metingen onder verkeer uitvoeren, waardoor dure verkeersmaatregelen niet noodzakelijk zijn. Stroefheids-, langsvlakheids- en textuurmetingen kunnen wij bijvoorbeeld met één auto in één meetgang uitvoeren.

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Road Testing

telefoon 088 - 5622672

e-mail
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap